Historie místa

Hluboké lesy

Před dávnými časy jste na místě  „Bavárky“ mohli pouze bloudit v neprostupném hlubokém lese, nebo se nechat pohltit bublající bažinou. Všude kolem rostly nekonečné temné lesy a z hlubin země se na povrch drala nepokojná železitá voda. Krajina byla pustá a téměř bez známek lidského osídlení. Hluboké hvozdy Českého a Slavkovského Lesa tvořily rozsáhlou lesní oblast a ta svého času byla hraniční rezervací českého panovníka se zákazy mýcení, vypalování a osídlování, takže lidí se tu moc potkat nedalo.

Počátky osídlení

Teprve na počátku tisíciletí se zde začínají zabydlovat české kmeny, které mají za úkol chránit důležitou zemskou stezku vedoucí z Bavor do Čech. Nejstarší sídla vznikala při zemské stezce, nazývané Via Regia (Cesta Královská). Vedla skrze tyto lesy od západu přes Chebsko a mířila dál do nitra Čech.  První pokus o civilizaci provedl opat Petr (1324-1339) když kolem roku 1330 nechal nedaleko místa této putyky vybudovat novou vesnici Kapelec, kterou však Jan Lucemburský okamžitě nechal zrušit, aby neohrožovala obranyschopnost hraničního hvozdu. No, týž král, na žádost dalšího opata Benedy, dovolil rozšíření katastru Úšovic dále do hraničního hvozdu. Noví usedlíci mohli použít právě gruntů, původně patřící zrušené vesnici.

Dřevěné stavení a Marienbader Mühle

V roce 1790 byl nedaleko dnešní „Bavárky“ postaven kostel sv. Antonína z Padovy v Úšovicích a stavby domů začaly přibývat. Jeden s prvních zákresů stavby na místě dnešní Putyky Bavaria je vidět až na mapě stabilního katastru Čech vytvořené v roce 1824 – 1843. Podrobnějším bádáním, protože podkladů je více, lze mírně upřesnit dobu zákresu na 1839. Tou dobou v místě zvaném Úšovice, původně Auschowitz, mnoho domů ještě nestálo a zda by se žíznivý poutník dočkal zde záchrany, není jisté. Proslýchá se ale, že zde stávalo dřevěné stavení, v kterém jakýsi podnikavec údajně vedl jednoduchý šenk. Není to však jisté.

V nedalekém Marienbadu byla situace trochu jiná. V r. 1805 je postaven u Křížového pramene první zděný dům pro lázeňské hosty a na pozemcích tepelského kláštera brzy vznikla osada. V roce 1812 vzniká samostatná obec Mariánské Lázně a začne rychlý stavební rozvoj, takže v době zákresu stavby zde v Úšovicích, lázeňství již slušně vynášelo, dokonce i úšovičtí sedláci, kteří měli na lázeňské procedury svůj názor, profitovali z přítomnosti lázeňských hostů. V té době již funguje MARIENBADER MÜHLE (postaven r.1818 – dnešní Hotel CRISTAL PALACE), kde vedle mlýnu s pilou provozuje mlynář Thomas Arnold také šenk a nabízí kromě běžných nápojů navíc příchozím „lázeňákům“ vlastní pečivo a kávu .

Arnoldův mlýn. Vzadu kavárna pro lázeňské hosty.

Mlýn s pilou se pozvolna měnil ve výletní kavárnu, až v roce 1872 skončil úplně. Přestavbou vznikl dvoupatrový hostinec s ozdobnou fasádou v tzv. lázeňském slohu, v dalších letech následovaly další přestavby, až nakonec zůstal na místě mlýna s pilou dnešní CRISTAL PALACE. Zůstaňme tedy nějaký čas ještě zde, než dostaví „Bavárku“.

Zděné stavení

Konečně zděný dům – budoucí Bavárka. Zděné stavení, nahrazující staré dřevěné, je postaveno v r. 1912. O tomto stavení máme již dochované záznamy a tak se v knihách můžeme dočíst, že za 1. republiky se zde skutečně provozovala hostinská činnost. Jaká úleva, jde tedy o umístění lety prověřené a naše intuice, chtít zrovna zde na chutnou krmi hosty lákat, je správná.

Restaurant Bavaria

A tak roku 1993 začíná v Úšovicích fungovat  Restaurant Bavaria a od začátku se v nabídce jídel objevuje vášeň majitele ke steakům. Počátky byly trochu divoké, stejně tak jako doba. Lidé, kteří toužili poznávat nové hospůdky, knajpy, pizzerie a další gastronomické zážitky, vzali nový podnik útokem. Vždyť zde se stále něco dělo.

Rozšíření služeb

Po prvních báječných letech proběhla v roce 2007 nákladná rekonstrukce a spojení vedlejšího obytného domu s provozovnou v jeden celek. Obě budovy byly spojeny věncem a přetaženy krovem. Vzniká pension Bavaria a prostory restaurantu jsou využity i pro hosty penzionu.

Podávají se zde snídaně a pro hosty pensionu slouží restaurant také jako informační bod pro plánování výprav do okolí.  Začala více rozvíjet soustředěnost na gastronomii, využívání kvalitních potravin, resp. hledání ještě kvalitnějších potravin, protože možnosti a dostupnost dalších surovin se v mnohém zlepšila. Některé suroviny, potřebné k výrobě našich kulinářských výrobků, pochází dokonce od našich bavorských sousedů.